Aktaulne zapytania ofetowe:

  • wykonanie usługi badawczej na potrzeby firmy HTG ELECTRONICS SPÓŁKA Z
    OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach projektu pt. Opracowanie samouczącej się
    jednostki sterującej do dwusprzęgłowych skrzyń biegów z autonomiczną adaptacją „HTG Tuning –
    Next Level Motorsport Innovations”
    Dokumenty: FORMULARZ CENOWY oraz ZAPYTANIE OFERTOWE